Historie firmy

Společnost KOBIT, spol. s r.o. (KOmunální BItumenová Technika) vznikla v roce 1991. Od samého začátku
se snažila zařadit mezi výrobce strojů pro opravy a zimní údržbu silnic. Svoji výrobní činnost začala v lednu 1992
v bývalých dílnách Akademie věd v Suchdole. Výrobní sortiment byl v začátcích velmi omezený, a proto druhou hlavní
činností byl prodej strojů nakoupených v zahraničí. Během prvního roku zaměstnávala společnost KOBIT, spol. s r.o.
12 pracovníků, kteří dojížděli do pražských prostor z Nové Paky.

V roce 1994 bylo rozhodnuto o přemístění firmy do Jičína, kde začala vyrůstat na zelené louce první výrobní
hala. V červenci 1996 zde začala výroba a tím se odstartovala nová etapa ve vývoji společnosti. V roce 1998 přibyla
další hala s lakovací kabinou a malou svařovnou. Dalším investičním krokem bylo dovybudování sociálního zázemí
kanceláří.

Velmi významnou se pro produkci společnosti stala i úzce spolupracující specializovaná svařovna, kterou založili
představitelé managementu s odborníky z oblasti svařování v roce 1999.

V této době společnost vyrábí stroje v několika sortimentech. Jde především o výrobky z oboru techniky zimní
údržby silnic, bitumenové (asfaltové) techniky a zametací techniky. Dochází k posílení obchodního úseku.

Prodej výrobků se rozšiřuje i na další zahraniční trhy. Zároveň se rozšiřuje sortiment o cisterny,
fekální a kombinované nástavby a v neposlední řadě i o nástavby na svoz domovního odpadu. K tomu je nutné dostatečné
vlastní konstrukční a vývojové zázemí. Většina produkce je vyráběna podle zájmu a požadavků zákazníků v malých
sériích nebo kusově. Tato skutečnost vyžaduje úzkou spolupráci techniků společnosti se zákazníkem již od prvopočátku
projektu.

Vznikají první dceřinné společnosti v zahraničí.
Procento exportu vlastních výrobků se postupně zvyšuje až na hranici 50%.

V lednu 2011 dochází k holdingovému uspořádání všech společností ve skupině KOBIT.
Společnost zaměstnává ve všech svých firmách více jak 300 pracovníků.Přidání komentáře

Musíte být logged in pro přidání komentáře.